Hvor får jeg kjøpt bifolk?

Det er ingen organisert omsetning av bier, men lokale birøkterlag og kursarrangører er behjelpelige med å få tak i bier til nybegynnere. Det averteres også en del bier til salgs i bladet "Birøkteren".

Det offentlige stiller visse krav til bienes helsestatus ved kjøp og salg, samt flytting. Biene skal sertifiseres (få utført en helseundersøkelse) før de flyttes/selges. Sørg for å få dokumentasjon på at biene er sertifisert før du kjøper. Sertifisering kan gjøres av Mattilsynet eller av birøkteren selv, dersom birøkteren har deltatt og bestått Kompetansekurs om bier. En sertifisering av biene er gyldig i to år.

Det er et krav om å registrere bigårdsplassene sine hos Mattilsynet. Gå til denne siden for å lese mer.

Du må også merke bigården din med navn, adresse og telefonnummer.