Hvor kan en ha bier?

Birøkt kan en drive nesten overalt. Men jo mer det er av gode trekkplanter i nærheten av bigården og jo bedre klimaforholdene er på stedet, dess mer honning kan en regne med å få.

Trekkplantene varierer fra sted til sted i landet. Løvetann, frukttrær, blåbær og spesielt bringebær er de viktigste trekkplantene på forsommeren. I august blomstrer røsslyngen og den gir ca. halvparten av den norske honningen (lynghonning). Det er vanlig å flytte kubene for å benytte trekkmulighetene i andre strøk i perioder når det ikke er nok trekk der en bor.

I tettbygde strøk må en ta hensyn til naboer og ferdsel på veg, men med snille bier går det bra i villahager. En kan også plassere biene et annet sted enn der en bor, for eksempel ved hytta eller hos en gårdbruker/fruktdyrker som er interessert i bier for pollinering.