Hvor kan en ha bier?

Birøkt kan en drive nesten overalt. Men jo mer det er av gode trekkplanter i nærheten av bigården og jo bedre klimaforholdene er på stedet, dess mer honning kan en regne med å få.

Trekkplantene varierer fra sted til sted i landet. Løvetann, frukttrær, blåbær og spesielt bringebær er de viktigste trekkplantene på forsommeren. I august blomstrer røsslyngen og den gir ca. halvparten av den norske honningen (lynghonning). Det er vanlig å flytte kubene for å benytte trekkmulighetene i andre strøk i perioder når det ikke er nok trekk der en bor.

I tettbygde strøk må en ta hensyn til naboer og ferdsel på veg, men med snille bier går det bra i villahager. En kan også plassere biene et annet sted enn der en bor, for eksempel ved hytta eller hos en gårdbruker/fruktdyrker som er interessert i bier for pollinering.

Sekretariatet får mange spørsmål om bikuber i tettbygde strøk. Vi birøktere vet at honningbier er snille og er opptatt av å sanke honning. Likevel er noen naboer redde for å bli stukket, eller de opplever at biene er til sjenanse for eksempel ved at de oppsøker vann. Vi oppfordrer derfor alle birøktere til å ta hensyn, så biene er til minst mulig sjenanse for andre. Vi anbefaler god informasjon til naboer om bier og birøkt, slik at gode naboforhold kan ivaretas og kanskje flere kan få øynene opp for den viktige jobben honningbiene våre gjør.

Ta hensyn til naboen:

  • Velg bigårdsplassering med omhu
  • Snu flyhullet vekk fra allmenn ferdsel.  Sett gjerne opp et stengsel, for eksempel en hekk, så biene flyr opp
  • Sett opp skilt