Dronningavl, dronningfornyelse og avleggerproduksjon

Dette er et kurs som gir deltakerne kunnskap om og praktisk innføring i hvordan man avler dronninger.

Deltakerne vil også få en forståelse for hvorfor man avler dronninger, og hvilke effekter det har på egen birøkt. Du vil også få kunnskap om hvordan dronninger skal innføres.

Mer informasjon finnes her: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/265