Introduksjon til bier og birøkt

En introduksjon til bier og birøkt.

Introkurs

Introkurset gir en første innføring i bienes verden, for de som er nysgjerrige på birøkt og vurderer å gå nybegynnerkurs.

Det er populært å skaffe seg bikuber, og honningbier er en fascinerende verden. De fleste som starter er lykkelige med valget, men det er også noe frafall i de første årene som birøkter. Det krever en del å komme i gang, både materielt, når det gjelder tidsbruk og når det gjelder kompetanse. Introkurset kan gi et bedre beslutningsgrunnlag før man eventuelt starter. Kurset skal gi et realistisk første innblikk i birøkterens oppgaver og ansvar.

Kurset gjennomføres i løpet av én kveld. Kontakt ditt lokallag for mer informasjon.