Honningbehandling

Gjennom dette kurset får birøktere forutsetninger for å oppfylle de krav som stilles til honning av god kvalitet, samt bli bedre i stand til å legge opp en rasjonell drift i honningbehandlingsrommet.

Mer informasjon finnes her: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/1347