Kompetansekurs om bier (sertifiseringskurs)

Dette er et kurs i bisykdommer og forebyggende helsearbeid. Ved å gjennomgå og bestå dette kurset kan birøkteren selv sertifisere sine egne bier, dvs. at man selv kontrollerer biene for sykdommer før man skal flytte eller selge bifolkene.

Kompetansekurs om bier arrangeres i lokallagene med en felles samling på fylkesnivå hvor en representant fra Norges Birøkterlag holder et foredrag. For å kunne ta eksamen må man både ha deltatt i en studiering samt ha vært og hørt på sertifiseringsforedraget.

De birøkterne som har tatt kurset tidligere og som skal resertifisere seg, kan gjøre dette ved bare å ta eksamen på nytt. Norges Birøkterlag vil imidlertid anbefale deltakelse på det obligatoriske fagforedraget for å få en oppfriskning av kunnskap og en orientering om evt. ny fagkunnskap og krav.

Godkjent studieplan finner du her:https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/9527

Prisen på 850 kroner gjelder også for de som skal resertifisere seg. For nærmere informasjon om kurset, ta kontakt med ditt lokale birøkterlag.

 

Alle sertifiseringsforedrag er inntil videre avlyst grunnet Covid-19- tiltakene, men disse er tilgjengelig via video på Youtube. 

For nærmere informasjon og tilgang til sertifiseringsforedrag, ta kontakt med ditt lokal-/fylkeslag som melder behovene videre til Norges Birøkterlag sentralt.