Kompetansekurs om bier (sertifiseringskurs)

Dette er et kurs i bisykdommer og forebyggende helsearbeid. Ved å gjennomgå og bestå dette kurset kan birøkteren selv sertifisere sine egne bier, dvs. at man selv kontrollerer biene for sykdommer før man skal flytte eller selge bifolkene.

Kompetansekurs om bier arrangeres i lokallagene, eventuelt av fylkeslag. Tidligere var det en felles samling på fylkesnivå, hvor en representant fra Norges Birøkterlag holdt et foredrag. Denne ordningen er avsluttet, fordi foredraget nå er digitalisert. Kursholdere kan derfor selv bestemme når foredraget avholdes. Eksamen er også digitalisert, slik at de lokallag/fylkeslag som ønsker å gjennomføre eksamen digitalt, har mulighet for dette.  

Generelt: For å kunne ta eksamen må man både ha deltatt i en studiering samt hørt sertifiseringsforedraget. De birøkterne som har tatt kurset tidligere og som skal resertifisere seg, trenger bare å ta eksamen på nytt. Norges Birøkterlag vil imidlertid anbefale å få med seg det obligatoriske fagforedraget, for å få en oppfriskning av kunnskap og en orientering om evt. ny fagkunnskap og krav. For nærmere informasjon om kurset eller eksamen, ta kontakt med ditt lokale birøkterlag.

Godkjent studieplan finner du her:https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/9527

Total kostnad for kurset er kr. 950. Kursavgiften er kroner 850, både for de som tar kurset for første gang, og for de som skal re-sertifisere seg. Inkludert i kursavgiften er eksamensavgift, tilgang til sertifiseringsforedrag, samt boken «Sykdom og hygiene hos bier» som kan hentes på Kløfta eller sendes pr. post. Boken er obligatorisk pensum for 1. gangs sertifisering.
Porto og ekspedisjonsgebyr er kr. 100. Utsending av boken skjer påfølgende torsdag etter at betaling er mottatt.

For enkeltmedlemmer som ønsker å ta kurset: Kontakt ditt lokal-/fylkeslag som melder behovene videre til Norges Birøkterlag sentralt.
For tillitsvalgte: Kontakt Ole på e-post: ole.auten@norbi.no for spørsmål om ordningen, tilrettelegging og oppsett av datoer for foredrag og eksamen.