Kompetansekurs om bier (tidligere kalt sertifiseringskurs)

Dette er et kurs i bisykdommer og forebyggende helsearbeid.
Mattilsynet fastsetter i Dyrehelseforskriften at det kun er tillatt å omsette eller flytte bier og utbygde vokstavler som kommer fra helsemessig godkjent bigård.

Kompetansekurset arrangeres av Norges Birøkterlag på vegne av Mattilsynet, og bestått eksamen medfører at man selv kan gjennomføre en forskriftsmessig undersøkelse i egen bigård.

Kompetansekurs om bier arrangeres i lokallagene, eventuelt av fylkeslag.

Lokal-/ fylkeslaget avgjør selv i hvilken form kurset skal gjennomføres, ut i fra lokale forhold og muligheter for fysiske møter. Kurset kan gjennomføres

  • på tradisjonell måte med fysiske samlinger, eller
  • som et nettstudie der alle deltakere deltar via egnet plattform som PC/ Mac/ nettbrett, eller
  • som en kombinasjon av de to løsningene.

Gjennomføringen er beskrevet i studieplanen som du finner her: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/9527. Kurset omfatter også et obligatorisk foredrag som er tilgjengelig på YouTube, og kan sees av deltakerne når det måtte passe.

Eksamen er også digitalisert, og det er kun unntaksvis anledning til å gjennomføre eksamen på annen måte. Dersom noen har behov for andre eller tilrettelagte løsninger avtales dette med Norges Birøkterlag sentralt.  

Generelt: For å kunne ta eksamen må man både ha deltatt i en studiering samt hørt det obligatoriske fagforedraget. De birøkterne som har tatt kurset tidligere og som skal resertifisere seg, trenger bare å ta eksamen på nytt. Norges Birøkterlag vil imidlertid anbefale å få med seg det obligatoriske fagforedraget, for å få en oppfriskning av kunnskap og en orientering om evt. ny fagkunnskap og krav. For nærmere informasjon om kurset eller eksamen, ta kontakt med ditt lokale birøkterlag.

Oppdatert studieplan finnes her: https://tilskudd.studieforbund.no/studieplaner/9527?4 (krever innlogging via «idporten»)

Total kostnad for kurset er kr. 950. Kursavgiften er kroner 850, både for de som tar kurset for første gang, og for de som skal re-sertifisere seg. Inkludert i kursavgiften er eksamensavgift, tilgang til sertifiseringsforedrag, samt boken «Sykdom og hygiene hos bier» som kan hentes på Kløfta eller sendes pr. post. Boken er obligatorisk pensum for 1. gangs sertifisering.
Porto og ekspedisjonsgebyr er kr. 100. Utsending av boken skjer påfølgende torsdag etter at betaling er mottatt.

For enkeltmedlemmer som ønsker å ta kurset: Kontakt ditt lokal-/fylkeslag som melder behovene videre til Norges Birøkterlag sentralt.
For tillitsvalgte: Les mer i organisasjonshåndboken, eller ta kontakt på e-post: post@norbi.no for spørsmål om ordningen, tilrettelegging og oppsett av datoer for foredrag og eksamen.