Honningbedømming

Gjennom dette kurset vil birøktere få en innsikt i hva som er god honning og hvilke krav som stilles til kvaliteten på honningen. I tillegg tas det opp hvordan honningen bør presenteres og hvilke krav som stilles til merking av honning.

Mer informasjon finnes her: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/9644