Studiekurs i KSL

Dette kurset skal gi deltagerne en forståelse for at KSL arbeidet er svært viktig i birøkten og i honningproduksjonen. Deltagerne skal få et aktivt forhold til hvor de kritiske punktene i driften ligger, og hvordan en skal planlegge neste sesong med kvalitetssikring. Deltagerne skal også få et aktivt forhold til HMS tilpasset egen bedrift.

Mer informasjon finnes her: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/273