Nybegynnerkurs i birøkt

Nybegynnerkurs i birøkt skal gi deltakerne tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne starte med birøkt på en forskriftsmessig og samfunnsmessig forsvarlig måte.

Nybegynnerkurs i birøkt

Nybegynnerkurset var nytt våren 2021. Kurset skal gi deltakerne tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne starte med birøkt på en forskriftsmessig og samfunnsmessig forsvarlig måte. Kursmaterialet er utarbeidet slik at teoridelen kan gjennomføres med stor grad av fleksibilitet, ved bruk av digitale læringsplattformer med og uten veileder og fysiske samlinger med veileder. Kurset består av to hovedbolker, hvor den første består av teoretiske leksjoner. Disse er fordelt på følgende emner:

 • Leksjon 1: Bienes biologi
 • Leksjon 2: Birøkterens utstyr
 • Leksjon 3: Året i bigården, del 1
 • Leksjon 4: Året i bigården, del 2
 • Leksjon 5: Biehelse
 • Leksjon 6: Bigården og trekkplanter
 • Leksjon 7: Praktisk arbeid i bigården
 • Leksjon 8: Avleggere og dronningproduksjon
 • Leksjon 9: Høsting og honningbehandling
 • Leksjon 10: Økologisk birøkt
 • Leksjon 11: Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Etter teoridelene blir deltakerne fulgt opp med praktiske leksjoner der de, under veiledning, skal få erfaring med stell og håndtering av bier i bigården.

Det er lokallagene som holder nybegynnerkurs. Kontakt ditt lokallag for informasjon om neste kurs: https://norbi.no/finn-fylkes-og-lokallag/