Videregående kurs i birøkt

Dette er et kurs for birøktere med noe erfaring.

Deltagerne vil få kunnskaper om sammenhengen mellom egen dyktighet, bienes trivsel og produksjonsresultatet. Du vil også lære mer om sammenhengene og samspillet mellom bifolket og bifolkets miljøbetingelser.