beeB – Foster for beekeeping bridges. AVSLUTTET

Støtte fra Erasmus+ Program (EU)

Norges Birøkterlag er partner på beeB prosjektet, som er ledet av Polytechnic Institute of Viseu (Portugal). Hovedmålet er å utvikle flere verktøy som kan hjelpe familiebirøktere og andre ikke-profesjonelle birøktere å få grunnleggende ferdigheter og nøkkelkompetanse innen birøkt ved bruk av innovative, digitale læringsplattformer. Læring skal basere seg på økologisk og konvensjonell birøkt, og inkludere innovative teknikker og nye produkter.

Prosjektet har dannet et internasjonalt nettverk som bidrar til erfaringsutveksling mellom forskjellige land i Europa, og driver med å utvikle kurs, kursstoff og diverse lærings- og hjelpemidler. Et av hovedresultatene vil være et MOOC («Massive Online Open Course») kursopplegg om birøkt. Kursene innen MOOC-opplegget skal kunne tilpasses behov til deltagere. Her bidrar Norges Birøkterlag med sin erfaring og kunnskap innen birøkt ved å produsere og gjøre tilgjengelig det faglige materielle som skal danne utgangspunktet i kurs om birøkt. Kursene vil være på flere nivåer, avhengig av bakgrunnskunnskap, interesser, ferdigheter, og, ikke minst, geografi. Prosjektet har partnere fra seks europeiske land: Polytechnic Institute of Viseu (Portugal), Norges Birøkterlag (Norge), Estonian University of Life Sciencies (Estland), Cilento Bio-district (Italia), Tera Tehnopolis Ltd (Kroatia), og Estrategia y Organización S.A. (Spania). Prosjektet skal også utvikle et bihelse-verktøy samt stimulere entreprenørskap.

Gjennom dette prosjektet vil Norges Birøkterlag få kunnskap om hvordan man setter opp moderne, digitale, nettbaserte kurs, noe som kommer til å være viktig fremover. Kursene som skal utvikles under «beeB» prosjektet skal være åpne og tilgjengelig for alle, og dette vil kunne bidra til å få flere interessert i birøkt, både i Norge og i utlandet. I tillegg, er et av målene til prosjektet å få et kurssertifikat godkjent både nasjonalt og på EU nivå. Dette vil bevise at man har fått utdanning / trening innen birøkt og kunne potensielt brukes til mulige fremtidige jobb muligheter.

Du kan lese mer om prosjektet her (www.beebproject.eu).

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag (bjorn.dahle@norbi.no)
Melissa Oddie, Norges Birøkterlag (melissa.oddie@norbi.no)

 

Flere norske birøktere har bidratt i filmer til beeB-prosjektet, først ut er Clara M. Christensen, hun er profesjonell birøkter på Rømskog i Viken:

 

Alexander Du Rietz er birøkter og gründer på Hadeland, i Oslo og flere steder (Viken):

 

Melissa Oddie forsker på bier for Norges Birøkterlag. Hva vil hun si til nye birøktere?