CerPol – Sertifisert pollineringstjeneste

Støtte fra Erasmus+

Norges Birøkterlag, Svenske Landbruksuniversitetet og Danmarks Biavlerforening, i tillegg til Gartnerhallen og Kiviks Musteri (Sverige) har blitt tildelt Erasmus+-midler. Vi fikk våre omsøkte 60.000 Euro til prosjektet CerPol – Sertifisert Pollineringstjeneste. Målet på sikt er en kvalitetssikret pollineringstjeneste, til beste for både birøkter og planteprodusent.

Disse midlene er til et mindre forprosjektet med mål om
1. å systematisere kunnskap som finnes om pollineringsbirøkt
2. å planlegge for å utvikle en standard og opplæring av pollinering som fag

Vi vil i prosjektperioden innhente kunnskap som allerede finnes i etablerte birøktermiljø og grøntmiljø, og ikke minst oppdatert forskning fra NIBIO og forskningsinstitusjoner i våre samarbeidsland.

Prosjektet vil avdekke om man kan gå videre med temaet og søke midler til et større utviklingsprosjekt i et samarbeid mellom våre land, eller om hvert land må jobbe videre hver for seg.

Prosjektets oppstart er 1. september, varighet 16 måneder.

Prosjektledelsen sitter i Norges Birøkterlag, ved Camilla Sundby.