Semikarbasid i lynghonning: forekommer det naturlig?

Støtte fra Vestfold og Telemark fylkeskommune – FORREGION-VT

For å sikre at maten vår er ren og sunn for forbrukerne har vi tydelige regler og kontroller av diverse innholdsstoffer i matvarene som blir produsert og omsatt i Norge.  Blant annet blir honning kontrollert for spor av ulovlig antibiotikabruk.  

EU har endret grenseverdier for nedbrytningsprodukter av en bestemt klasse antibiotika på grunn av en revurdering av sensitiviteten av analysene. Denne endringen i grenseverdiene ble iverksatt høsten 2022. En av nedbrytningsproduktene fra antibiotikabruk er semikarbasid (SEM). SEM ser ut til å være til stede i lynghonning i mengder som overskrider de nye grenseverdiene. Dermed byr endringen på store problemer for norsk birøkt fordi eksport har blitt stanset. 

Mistanken om at SEM dannes naturlig i røsslynghonning og andre matvarer som for eksempel ferksvannskreps er dokumentert i den vitenskapelige litteraturen. EU gir selv unntak for grenseverdien når det gjelder ferskvannskreps.  

Nå har Norges Birøkterlag sammen med Honningcentralen og en birøkter i Telemark igangsatt et forprosjekt for å se på forholdene i Norge. Målet er å vise at SEM som påvises i lynghonning er av naturlig opphav, slik at lynghonning faller i samme unntakskategori som ferskvannskreps.  

 

Les mer i artikkel i Birøkteren 2022: https://norbi.no/birokt-og-samfunnet/semikarbasid-i-lynghonning-forekommer-det-naturlig/

 

Prosjektet, som har oppstart sommeren 2022, har mottatt støtte fra Vestfold og Telemark fylkeskommune – FORREGION-VT.  Prosjektet skal avsluttes i begynnelsen av 2024. 

 

Kontaktperson: Linn Fenna Groeneveld