Dansk prosjekt undersøker propolis

Kan propolis behandle diabetes type 1?

I Danmark går nå et forskningsprosjekt på propolis. Et forskerteam fra Rigshospitalet i København i samarbeid med Københavns Universitet vil undersøke om propolis kan brukes mot diabetes type 1.

Norges Birøkterlag får lov til å bidra og ønsker at norsk propolis inkluderes i studien da vi ønsker oss mer kunnskap om egenskapene og mulighetene også for norsk propolis. Prosjektleder, og PhD-student i farmasi, Jonas Vind vil kompensere for prøver av norsk propolis. Les om prosjektet her.

Selg prøver av din norske propolis..

Det danske prosjektet ønsker å kjøpe norsk samlet propolis, inntil 30 gram fra hver bigård, og man kompenseres med 5 DKR per gram (u/mva).

..og få kunnskap tilbake!

Jonas Vind og prosjektet vil undersøke de antibakterielle, antiinflammatoriske og antioxidative egenskaper hos propolisprøvene du sender, og du vil få en tilbakemelding fra prosjektet.

Det stilles ikke veldig strenge kvalitetskrav men propolisen skal være grovsortert og fri for synlig rusk, treflis o.l. Ta kontakt med prosjektleder Jonas Vind i dag, som vil sende deg informasjon om hvordan du kan sende propolisprøve til prosjektet.

 

For å levere propolis, kontakt prosjektleder Jonas Vind

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder Jonas Vind, eller Astrid Bjerke Lund