BeeConSel – Joint Effort for Honey Bee Conservation and Selection

Støtte fra EEA og Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Kontroll over paring mellom dronninger og droner kan være utfordrende. Når dette skjer ukontrollert kan forskjellige bi-underarter hybridisere og deres tilpassing til det lokale miljøet kan bli truet. I de siste tiår har flere paringsprogrammer blitt satt opp i EU for å bevare bi-underarter. Noen land, bl.a., Norge, har kontrollerte parestasjoner på plass, mens andre land har ikke klart å gjøre det ennå.

Det internasjonale prosjektet «BeeConsel» har som hovedmål å overføre og tilpasse vitenskapelige testet kunnskap og erfaring om parstasjoner fra land i Skandinavia til land i sør Europa som trenger det. Partnerne som stiller opp med kunnskap er Norges Birøkterlag og Sveriges Landbruksuniversitet (SLU). Partnerne som skal få læring og trening er Agricultural Institute of Slovenia, Greenhouse Malta, Centre for applied life sciences Healthy food chain Ltd. for research and development (Kroatia), og Company for Applied Research and Permanent Education in Agriculture (Nord-Makedonia).

Gjennom utvikling av klare protokoller, lov-relaterte anbefalinger og kontinuerlig revisjon, skal prosjektet sette opp selvstendige, kontrollerte parstasjoner tilpasset de forskjellige landene. Målet er at disse skal brukes av lokale birøktere og dronningavlere. Dette vil gjøre det mulig å kjøre seleksjon for trekk som sykdomstoleranse, atferd og honningproduksjon, som kan øke overlevelse av lokale bi-underarter i hvert land.

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag (bjorn.dahle@norbi.no)