Beefutures – Utvikling av innovative bikuber – AVSLUTTET

Støtte fra Innovasjon Norge

Prosjektet har som formål å utvikle en helt ny type bikube som skal øke birøkteres produktivitet, redusere sykdom og trusler for biene, samt samle inn verdifull informasjon. Bienes står overfor store og komplekse utfordringer (varroamidd, bruk av sprøytemidler i landbruket, yngelråte, mv.), som gjør at birøkteren får økte kostnader på grunn av økt arbeidsmengde og større behov for å erstatte tap av bie-kolonier – samtidig som de opplever lavere produksjon av honning per bikube.

Den bikuben som blir utviklet under «Beefutures» skal inneholde innbygde høyteknologiske sensorer, kamera og robotikk. Dette skal legge til rette for automatisering av mange av birøkterens oppgaver, samtidig som birøkt i mindre grad vil være inngripende overfor biene. Bikuben skal ha bl.a. automatiske og manuelle funksjoner for varmebehandling av varroamidd, beskytte bie-koloniene mot mulige trusler som veps, og forhindre sverming.

Du kan lese mer om prosjektet her (www.beefutures.io).