COLOSS

Internasjonalt samarbeid for å unngå tap av bifolk

Norges Birøkterlag er medlem av COLOSS (Prevention of Honey Bee COlony LOSSes), et internasjonalt nettverk som jobber med forskning og rådgiving for å unngå tap av bifolk og for å sikre god helse for bier og gode vilkår for birøkt. COLOSS samler forskere og rådgivere fra over 100 land og er organisert rundt flere prosjekter som bruker forskjellige innfallsvinkler for å bekjempe tap av bifolk.

Norges Birøkterlag deltar i fire av disse prosjektene.

Målet med dette prosjektet, er å utforske årsakene til tap av bifolk om vinteren. Dette gjøres ved en årlig spørreundersøkelse i over 30 land, først og fremst fra den nordlige halvkule, men også fra andre steder. Prosjektet gir mulighet til å samle data på en organisert måte i hvert land. I tillegg, gir undersøkelsen oss en standardisert informasjon på tvers av land. Dataene kan da sammenlignes for å finne ut hvilke årsaker som gir vintertap noen steder, men ikke andre.

B-RAP (Bridging Research and Practice) jobber for å forbedre toveis kommunikasjonen mellom forskere og birøktere, gjennom arbeidet som rådgivere gjør. Prosjektet har som mål å forstå, først, på hvilken måte forskningsresultater kan best kommuniseres til og tas i bruk av birøktere, og, i tillegg, hvordan kunnskapen som birøkterne sitter på, kan bli brukt i forskning. Prosjektet utfører en del undersøkelser for å forstå hvordan informasjonen utveksles mellom rådgivere og birøktere, samt workshops for å trene rådgivere innen kommunikasjon.

Varroamidd er en hovedutfordring for birøktere i nesten hele verden. Dette prosjektet samler forskere og eksperter i bihelse, som jobber for å utvikle bærekraftige løsninger for å håndtere midden. Gruppen utforsker nå metodene birøktere bruker for å bekjempe varroamidden, og utvikler nye strategier, både for diagnostisering og behandling.

Til tross for utfordringene varroamidden lager, finnes det dokumenterte tilfeller av bifolk som kan overleve midden uten behandling. Disse «overlevende» populasjoner («survivors») er ekstremt interessante med tanke på en mulig fremtid der varroa ikke er et problem. I denne sammenhengen jobber dette prosjektet, først, med å identifisere resistente bifolk i COLOSS-landene, og så, med å forske på de mulige mekanismene som gjør at disse bifolkene overleve.

 

Ved spørsmål, kontakt:

Linn Fenna Groeneveld, Norges Birøkterlag (vintertap og B-RAP)
Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag (Varroa kontroll)
Melissa Oddie, Norges Birøkterlag (Varroaresistente)