Næringsbirøkt inn i fremtiden

Støtte fra Landbruksdirektoratet

Dyktige og engasjerte næringsbirøktere er viktige for alle våre medlemmer.
Fra denne gruppen har vi fått tilbakemeldinger om at de savner mulighet for utvikling, mulighet for å lære noe nytt og bli inspirert innad i egen organisasjon. Næringsbirøktere har forventninger til forholdet arbeid og fritid som andre sammenlignbare yrkesgrupper, og leter etter driftsmetoder som gir en bedre arbeidshverdag.
Vi vet at gjennomsnittsalderen på næringsbirøktere er høy, og for organisasjonen er det viktig å legge til rette slik at også yngre ser birøkt som en næringsvei.
Næringsbirøkter er definert til de som har 25 bifolk eller fler.

Norges Birøkterlag er tildelt prosjektmidler fra Landbruksdirektoratet til å gjennomføre «Kompetanseløftet for næringsbirøktere». Dette gir oss mulighet til å gjennomføre aktiviteter som gir faglig påfyll og inspirasjon for de som i dag allerede er næringsbirøktere, som ønsker å fortsette i næringa, utvide og utvikle driften videre. Birøkterne har selv har vært med på å definere innholdet. Driftsteknikk og rasjonelle løsninger, avl og genetikk og produksjon av andre bieprodukter er områdene det er størst interesse for. Prosjektet gjennomføres i form av fagdager, bedriftsbesøk og studieturer.

Prosjektperioden strekker seg ut 2023.
Dersom du har 25 bifolk eller fler faller du inn under denne satsningen. Du treffer andre næringsbirøktere og får relevant informasjon på den lukkede Facebookgruppa «Røkterforum» – der målet er å lage et nettverk næringsbirøktere imellom.

 

Prosjektet er støttet av Landbruksdirektoratet.

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt Camilla Sundby i Norges Birøkterlag