Økologisk honningproduksjon

Støtte fra Landbruksdirektoratet

Mye av norsk honningproduksjon er basert på ressurser i norsk vill natur og potensialet for økologisk honningproduksjon er god mange steder i landet. Antall økologiske birøktere har økt de siste årene, men det er fortsatt potensiale for flere.

Stortingets har et mål om at etterspørselen etter økologisk mat skal dekkes av norsk produksjon så langt det er mulig. I henhold med dette er formålet med dette prosjektet å øke produksjonen av økologisk honning. Forholdene for økologisk honningproduksjon i Norge er tilstede i store deler av landet og gjennom dette prosjektet ønsker man å analysere hvorfor ikke flere birøktere går over til økologisk produksjon. I den sammenhengen ble en spørreundersøkelse utført i samarbeid med Økologisk Norge og sitt prosjekt Landbrukets Økoloft. Prosjektet ser også på dokumentasjonskravene som er spesielle for økologisk produksjon, og har samlet relevant informasjon her (www.norbi.no/okologisk-birokt).

Videre jobber prosjektet med å påvirke lønnsomheten for økologisk honning på ulike måter, samt sikre fortsatt tilgang til økologiske innsatsfaktorer, som voks og sukker. Formidling og informasjon om økologisk birøkt og honningproduksjon er en vesentlig del av prosjektet for å sikre lønnsomhet og rekruttering til økologisk birøkt. Aktivitetene her inkluderer innspill og påvirkning på jordbruksoppgjøret, fokus på økologisk produksjon på forskjellige kurs og publisering av artikler relaterte til økologisk drift og produksjon av økologiske produkter.

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Luis Cadahía-Lorenzo, Norges Birøkterlag eller
Astrid Bjerke Lund, Norges Birøkterlag