Pollenprosjektet: Mer enn honning AVSLUTTET

Støtte fra Landbruksdirektoratet

Prosjektet utreder flere produkter relatert til birøkt. De fleste norske birøktere høster bare honning, og er derved sårbare for svingninger i honningmarkedet. Honning er bare et av produktene som kan høstes fra honningbier. I mange land er det produksjon av andre produkter, som pollenbaserte produkter. Prosjektet har målsetning om å øke kompetansen på å høste og omsette pollenbaserte produkter, og stimulere birøktere til å gjøre det. Norges Birøkterlag samarbeider med kollegaer i Danmark, Estland og Latvia i dette prosjektet, som finansieres av Landbruksdirektoratet.

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Astrid Bjerke Lund, Norges Birøkterlag