Pollenprosjektet: Mer enn honning

Støtte fra Landbruksdirektoratet

Prosjektet skal utrede flere produkter relatert til birøkt. De fleste norske birøktere høster bare honning, og er derved sårbare for svigninger i honningmarkedet. Honning er bare et av produktene som kan høstes fra honningbier. I mange land er produksjon av andre produkter, som pollenbaserte produkter. Prosjektet ønsker å øke kompetansen på å høste og omsette pollenbaserte produkter og stimulere birøktere til å gjøre det. Norges Birøkterlag samarbeider med kollegaer i Danmark, Estland og Latvia i dette prosjektet, som finansieres av Landbruksdirektoratet.

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Luis Cadahía-Lorenzo, Norges Birøkterlag eller
Astrid Bjerke Lund, Norges Birøkterlag