SamBi: Samarbeid for Bier

Støtte fra Norges Forskningsråd

Bærekraftig birøkt

Menneskelig påvirkning på naturen er en av de største utfordringene vi har i dag. Landbasert matproduksjon er nødvendig for vår overlevelse, og vi må sørge for at produksjonen foregår på en bærekraftig måte. Honningbier er effektive bestøvere/polllinatorer og en sentral innsatsfaktor i landbruket.

Ville pollinatorer

Det finnes mye litteratur som ser på konkurranseforholdet mellom honningbier og ville pollinatorer. Humler og solitære bier utgjør en viktig del av vårt biomangfold og er et integrert element i naturlig økosystemhelse. Mye av forskningen som er utført har imidlertid ikke gitt oss mange svar. Den vitenskapelige informasjonen om konkurranse er mangelfull, og mange beslutninger som tas for tiden er dårlig informert. Birøkt er en bransje som er uløselig knyttet til helsen til naturlige økosystemer, og birøkterne har holdninger og erfaring om å ta hensyn til naturen. SamBi: Samarbeid for Bier er et prosjekt som skal utvikle gode verktøy for bærekraftig bikubetetthet i norske habitater. Prosjektet vil også katalysere kunnskapen, bevisstheten og interessen som er i birøktersamfunnet til bevaring av økosystemene, og engasjere allmenheten til å jobbe for bedre levekår for honningbier og ville pollinatorer.

SamBi vil studere nøyaktig hvordan honningbier påvirker ville pollinatorer i norsk natur. Norge er godt egnet for å studere disse interaksjonene, på grunn av store områder med tilnærmet naturlige habitat og at vi har lav tetthet av honningbier. I samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) vil vi utvikle en modell som lar oss forutsi hvor mange honningbisamfunn som kan plasseres i de enkelte områder, for å skape en blomstrende honning- og pollineringsindustri uten negative effekter på det biologiske mangfoldet. Prosjektet har to sentrale deler:

1. Utvikling av et modelleringsverktøy, som vil hjelpe oss å forutse bærekraftig bikubetetthet i ulike habitat.

2. Et folkeforskningsprosjekt (citizen science) hvor infrastrukturen til birøkterlaget, med fylkes- og lokallag over hele landet, involveres for å øke bevisstheten om å ivareta både våre norske honningbier og ville pollinatorer.

Bærekraftig vekst

Målet er å utvikle et godt verktøy for landbruksplanlegging og sikre bærekraftig vekst i birøktnæringen. Vi ønsker å forene birøktere, naturverngrupper og publikum i arbeidet med å opprettholde ville pollinatorer og de naturlige habitatene. Dette er det første prosjektet i sitt slag, og vil kunne gjøre Norge til en pilotnasjon innen bærekraftig landbruksutvikling.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for Naturforskning (NINA) og organisasjonen La Humla Suse, samt flere andre partnere.

 

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt Linn F. Groeneveld i Norges Birøkterlag.