Nosema – Vairimorpha

Nosema er en tarmparasitt hos voksne bier, inkludert honningbier humler og solitære bier. Tidligere trodde man at Nosema bare kunne angripe voksne bier, men man vet nå at også larver kan bli infisert.
Denne tarmparasitten har blitt omklassifisert og har fått nytt navn; Vairimorpha.

Hos honningbier er det påvist 3 arter, Vairimorpha apis som er hjemmehørende hos den Europeiske honningbia, V ceranae som er hjemmehørende hos den asiatiske honningbia Apis cerana og V neumanni som ble oppdaget hos europeiske honningbier i Uganda i 2017. V ceranae har foretatt et vertsskifte og er nå den dominerende arten hos europeiske honningbier, kanskje med unntak av områder med kaldt klima. Vairimorpha/Nosema er sporedannende og sporene finnes nesten overalt der det finnes bier, ofte uten at man kan se kliniske symptomer på sykdom. Sykdommen medfører redusert vårutvikling og honningutbytte. I noen tilfeller kan angrepne bifolk gå til grunne.

Ønsker du å vite mer om nosema – vairimorpha?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.