Nosema

Nosema er en tarmparasitt hos voksne bier, inkludert honningbier humler og solitære bier. Tidligere trodde man at Nosema bare kunne angripe voksne bier, men man vet nå at også larver kan bli infisert.

Hos honningbier er det påvist 3 arter, Nosema apis som er hjemmehørende hos den Europeiske honningbia, Nosema ceranae som er hjemmehørende hos den asiatiske honningbia Apis cerana og Nosema neumanni som ble oppdaget hos europeiske honningbier i Uganda i 2017. Nosema ceranae har foretatt et vertsskifte og er nå den dominerende arten hos europeiske honningbier, kanskje med unntak av områder med kaldt klima. Nosema er sporedannende og sporene finnes nesten overalt der det finnes bier, ofte uten at man kan se kliniske symptomer på sykdom. Sykdommen medfører redusert vårutvikling og honningutbytte. I noen tilfeller kan angrepne bifolk gå til grunne.

Ønsker du å vite mer om nosema?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.