Trakèmidd

Trakèmidd er en parasitt som lever på voksne bier. Den ble påvist i Sogn-og Fjordane i 2002, er ellers ikke påvist i resten av Norge, heller ikke i Sverige. Skadeomfanget den medfører har vi liten erfaring med i Norge, men den betraktes som en trussel i andre land, og det er flytterestriksjoner i og omkring Sogn- og Fjordane for å begrense spredning.

Trakèmidd er en mikropskopisk midd som lever og reproduserer seg i bienes åndedrettssystem (trakeer). Angrep av trakèmidd forkorter levetiden til den enkelte bie, og øker sannsynligheten for at bifolket dør ut i løpet av vinteren.

Trakèmidd kan bare påvises ved laboratorieundersøkelse av døde bier, eller ved bruk av PCR

Ønsker du å vite mer om trakèmidd?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.