Geithams og andre kjempeveps

Geithams (Vespa crabro) eller europeisk geithams er en art i familien stikkeveps og tilhører en slekt med ganske store veps. Sommeren 2021 kom det mange tilbakemeldinger på at den er tilbake på Sør- og Østlandet, etter å ha vært borte fra Norge i flere tiår. I tillegg er en annen kjempeveps på vei fra lenger sør i Europa.

Ute av rødlisten
På grunn av økende utbredelse ble den europeiske geithamsen flyttet ut av rødlisten (en nær truet art) i Artsdatabanken 24. november 2021.

Geithamsen gir problemer for noen bisamfunn
Vi spurte medlemmer i Norges Birøkterlag om erfaringer med geithams i 2021. 380 birøktere, av de 622 som svarte på den korte spørreundersøkelsen, har sett at geithamsen tar bier utenfor kuben. 173 har også sett geithamsen gå inn i kuben, og flere oppgir at svake bifolk, avleggere og parekassetter har blitt alvorlig svekket. Men det er altså langt fra alle som melder om problemer med denne store vepsen, og flere sier at biene klarer å forsvare seg. Noen melder at geithamsen tar den «vanlige» vepsen, og reduserer dette problemet for bifolket. Geithamsen finnes også i Danmark, men utgjør lite problemer og danske birøktere er ikke spesielt opptatt av den.

Hva kan du gjøre?

Er flere kjempeveps på vei til oss?

Vitenskapskomitéen for mat og miljø har foretatt risikovurdering

Ønsker du å vite mer om geithams og andre kjempeveps?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.