Liten kubebille

Liten kubebille kan formere seg til store kolonier i infiserte bifolk. Den spiser yngel, honning og pollen, og under visse omstendigheter kan den ødelegge vokstavler og forårsake gjæring og ødelegge honningen ved å utskille avfallsstoffer i den. Hvis angrepene av liten kubebille blir for store kan den ødelegge bifolket eller få biene til å rømme fra kubene.

I 2014 ble liten kubebille funnet i Sør-Italia og på Sicilia. Det ble innført restriksjoner på områdene, og i ettertid gjennomføres det omfattende overvåkning. Det har blitt gjennomført avliving av bifolk hvor det er påvist liten kubebille. I tillegg er utstyr destruert og jord i området rundt er fjernet/behandlet. Dette omfattende arbeidet har blitt gjort i et forsøk på å utrydde den og for å hindre at liten kubebille spres i Europa. Det gjøres stadig nye påvisninger og liten kubebille regnes som etablert i Sør-Italia.

Ønsker du å vite mer om liten kubebille?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.