Bilus

Bilus (Braula coeca) er en av de mindre farlige parasittene en kan finne hos honningbier.

Navnet på parasitten er misvisende i og med at det ikke dreier seg om en ekte lus, men en vingeløs flue. Bilus utgjør ikke noe stort problem for norsk birøkt. Særskilt bekjempelse synes unødvendig.

Voksne bilus er om lag 1,5 mm lange og 1 mm brede. Kroppen er dekket av stive hår. Hodet og brystet har en sammenklemt fasong. På hodet har de små rudimentære øyne. Den runde bakkroppen består av fem segmenter og utgjør 60% av den totale kroppslengden. Fargen er rødbrun. Ved første øyekast kan de forveksles med varroamidd. Bilus er imidlertid lengre enn varroamidd og har seks ben.

Ønsker du å vite mer om bilus?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.