Åpen yngelråte

Åpen yngelråte er en smittsom bakteriesykdom som angriper bienes larver. Den er en såkalt Nasjonal liste-2 sykdom (tidligere B-sykdom) som skal bekjempes.

I Norge er det ikke påvist klinisk syke bifolk med åpen yngelråte siden 2011, etter et større utbrudd i Agder i 2010-2011. I 2020 ble det tatt prøver som viste svak smitte av åpen yngelråte i noen få bifolk hos en næringsbirøkter i Agder. Dette ga mulighet til å hente ny kunnskap. Ny kunnskap kan gi grunnlag for å vurdere en mindre inngripende bekjempelsesstrategi. Det er Mattilsynet som er myndighet på dette området.

Norge har brukt rundt 100 mill NOK på å slå ned åpen yngelråte siden 2010. Ressursene er brukt på sanering og utbetaling av erstatning til birøktere, overvåkningsprogram, samt tap og arbeidsinnsats fra næringen selv.

Her kan sette deg inn i saken:

Vi må vite mer om sykdommen åpen yngelråte – for å ta gode valg for fremtiden!

Ønsker du å vite mer om Åpen yngelråte?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.