Nytt funn Åpen yngelråte
-28-09-2016
I forbindelse med gjennomføring av overvåkingsprogrammet kan Mattilsynet kan melde om at det er gjort et nytt funn av Åpen Yngelråte. Funnet er i en voksnedfallsprøve i èn bigård i Evje og Hornes kommune i Aust-Agder. Dette er første funn i 2016.

«Dette er en svært tøff situasjon å komme i for en aktiv birøkter. På den annen side viser dette at overvåkingsprogrammet fungerer, og at vi dessverre nok måtte forvente noen funn – en såkalt «hale» av utbruddet fordi det er vanskelig å fjerne all smitte i et så stort område» sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Heidi Kirkeby.

>>les mer

Norges Birøkterlag invitert til å gi innspill om Nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer
-26-09-2016
Norges Birøkterlag er en av få organisasjoner som er invitert til innspillsmøte om Nasjonal strategi for villbier og andre pollinerende insekter.
Norge har i dag behov for nesten dobbelt så mange bifolk for å sikre god pollinering av frukt, bær, ryps/raps og andre matproduksjoner. Honningbia er "arbeidshesten" blant pollinatorene. Ved å øke antallet bifolk i Norge, kan vi øke matproduksjonen gjennom nok og god nok pollinering.
Vi forventer at Nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer vil komme med flere tiltak for å øke biebestanden i Norge.
Har du bestilt oksalsyre?
-22-09-2016
Som vi har orientert om i Birøkteren, nå sist i nr 9 på side 277 er det viktig å sette i gang bestilling av oksalsyre til høstens behandling mot varroa. Ta kontakt med en veterinær og få skrevet ut resept. Husk at det aktuelle produktet Api-bioxal må tas inn på registreringsfritak og det må du gi veterinæren beskjed om.

>>les mer

45th Apimondia International Apicultural Congress
-21-09-2016
Verdens største konferanse om bier, birøkt og biprodukter arrangeres for 45. gang i Istanbul, Tyrkia fra 29. september til 4. oktober 2017. Les mer om konferansen her.

>>les mer

Kurs for tillitsvalgte i organisasjoner
-19-09-2016
Er du tillitsvalgt i Norges Birøkterlag? Frivillighet Norge arrangerer en rekke gratis kurs for deg som bidrar i organisasjonslivet. Temaene for kursene i høst er Kommunikasjon, Søknad og tilskudd, Rekruttering av frivillige, Ledelse, Bruk av gratis IT-tjenester, Økonomi, Sosiale medier. Se mer og meld deg på hos Frivillighet Norge.
Sukkeravgift, landstelling av bifolk og spørreundersøkelse om honninghøsten
-08-09-2016
Nå er skjemaet for å søke om tilskudd til sukkeravgift åpnet på Min Side på www.norbi.no. Les mer om ordningen på side 271 i Birøkteren nr 9.

For alle dere som ikke søker om sukkeravgiftstilskudd ber vi om en enkel oversikt over antall bifolk. Vi ønsker å få til en landstelling av bifolk, slik at vi kan få en så korrekt oversikt som mulig over antall bifolk i Norge.
Vi ber alle som ikke søker sukkeravgift om å gå inn på denne siden og svare på to enkle spørsmål. Hvis du ikke har bifolk, setter du antallet til null. Opplysningene blir behandlet konfidensielt.

På Min Side finner du også Spørreundersøkelse om honninghøsten. Vi oppfordrer alle som har bifolk om å svare på denne.

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs