Kurs

Norges Birøkterlag er tilknyttet Studieforbundet natur og miljø  http://www.naturogmiljo.no/. Via dem kan lokallag/fylkeslag og sentralledd søke om tilskudd til drift av kurs. Godkjente kurs med tilskudd fra Studieforbundet skal kunne arrangeres i offentlige skolelokaler uten å bli avkrevd noen form for leie/avgift. For mange lag er kursstøtten en viktig inntektskilde. På Studieforbundets sider står det hvilke regler som gjelder for å få støtte.

Det kan være lurt at styret utpeker en kursansvarlig.

Det viktigste er at kursansvarlig skal:

Ved å logge inn på tilskuddsportalen vil du også finne en oversikt over gjeldende/ godkjente studieplaner for kurs i Norges Birøkterlag.

(Det finnes også studieplaner her, men dette er den gamle nettsiden til Studieforbundet Natur og Miljø og blir ikke oppdatert.)

Hvis du ønsker mer informasjon om «Forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet» finnes den her.

Kort oppsummert er det:

Kompetansekurs om bier (sertifiseringskurs): Kursene arrangeres som studiesirkler med 3-8 deltakere.  Studiesirklene kan arrangeres digitalt eller ved fysisk oppmøte. For å bli godkjent må du delta på minst 75 % av kurset og være over 18 år. Se informasjon her. Deltakerne skal også delta på et obligatorisk foredrag og avlegge eksamen.  Kurshefter og eksamensoppgaver bestilles i god tid før kurset fra Norges Birøkterlag.  Norges Birøkterlag fakturerer deltakerne for den obligatoriske kursavgiften på kr 950.

Resertifisering: Kursbeviset er gyldig i 10 år.  Deretter må man ta eksamen på nytt.  For resertifisering kreves det kun at man tar eksamen, men vi anbefaler at de også får med seg foredraget for mye kan endres på 10 år.  Prisen er den samme som ved første gangs sertifisering, dvs kr 950.

Nybegynnerkurs: 

  • Introkurs i birøkt. En 3 timers samling med presentasjon og diskusjon.  Litteratur: Den lille boken om bier, gleden ved våre minste husdyr (2020) av Roar Ree Kirkevold og Trond Gjessing
  • Nybegynnerkurs i birøkt. Består av en teoridel som dekker det som er nødvendig for å kunne starte med birøkt, samt praksis i bigården under veiledning.

Honningbehandling  15 timers studiesirkel for 5-15 deltakere.

Honningbedømming  8 timers studiesirkel for 5-15 deltakere

Dronningavl, dronningfornyelse og avleggerproduksjon  16-20 timers kurs med lærer for 3-10 deltakere

Studiekurs i KSL  (https://ksl.matmerk.no/no/ksl-hjelp/honning)  8-12 timer med lærer for 5-15 deltakere

Videregående kurs i birøkt  36 timer med lærer.  For 5-15 deltakere.  Kurset er for birøktere med grunnkurs (nybegynnerkurs) i birøkt + minst 1 års praktisk erfaring i birøkt, eller med realkompetanse gjennom minst 2 års erfaring som aktiv birøkter.

Norges Birøkterlag selger kursbøker for:

Introkurs, Nybegynnerkurs, Honningbehandling, Dronningavl og Vandrebirøkt.  Norges Birøkterlag sender også ut bok til Kompetansekurs om bier (sertifiseringskurs).

Mer informasjon om kurs og kursmateriell finner du på norbi.no/kurs/

Kurs er en av få inntektskilder for laget, så de bør gi laget et godt overskudd. Laget bestemmer selv pris på kurs, unntaket er sertifiseringskurs der kursavgiften er bestemt av Mattilsynet, men laget kan likevel få støtte fra Studieforbundet.  Ha rabatt for medlemmer, det skal lønne seg å være medlem.

Bestill kursmateriell i god tid

Send en epost til post@norbi.no og bestill kursmateriell i god tid (minst 10 dager) før kursstart.

Forsikring for tillitsvalgte

Som kursleder/ tilsvarende på kurs i regi av Norges Birøkterlag er du omfattet av Kollektiv ulykkesforsikring. Du kan lese mer om denne her.