Kurs

Norges Birøkterlag er tilknyttet Studieforbundet natur og miljø  http://www.naturogmiljo.no/. Via dem kan lokallag/fylkeslag og sentralledd søke om tilskudd til drift av kurs. Godkjente kurs med tilskudd fra Studieforbundet skal kunne arrangeres i offentlige skolelokaler uten å bli avkrevd noen form for leie/avgift. For mange lag er kursstøtten en viktig inntektskilde. På Studieforbundets sider står det hvilke regler som gjelder for å få støtte.

Det kan være lurt at styret utpeker en kursansvarlig.

Det viktigste er at kursansvarlig skal:

Ved å logge inn på tilskuddsportalen vil du også finne en oversikt over gjeldende/ godkjente studieplaner for kurs i Norges Birøkterlag.

(Det finnes også studieplaner her, men dette er den gamle nettsiden til Studieforbundet Natur og Miljø og blir ikke oppdatert.)

Hvis du ønsker mer informasjon om «Forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet» finnes den her.

Eventuell lønn til kurslærer:  Se her https://www.naturogmiljo.no/tilskudd/lonnsutbetaling

De viktigste kursene er:

Kompetansekurs i birøkt (Kalles også «sertifiseringskurs», klikk på lenken for mer detaljer)

  • Målsetting med kurset: Gi birøktere god kunnskap om ulike sykdommer på bier, sykdomsforebygging og egensertifisering av egen bigård. Med bakgrunn i denne kunnskapen, bestå eksamen for så å bli godkjente som sertifiserte birøktere.
  • Målgruppe: Birøktere som selv ønsker å sertifisere egen bigård og er over 18 år.

Nybegynnerkurs: (Klikk på linken for å lese mer)

  • Introkurs i birøkt. En 3 timers samling med presentasjon og diskusjon.  Litteratur: Den lille boken om bier, gleden ved våre minste husdyr (2020) av Roar Ree Kirkevold og Trond Gjessing
  • Nybegynnerkurs i birøkt. Består av en teoridel som dekker det som er nødvendig for å kunne starte med birøkt, samt praksis i bigården under veiledning.

Honningbehandling  15 timers studiesirkel for 5-15 deltakere.

Honningbedømming  8 timers studiesirkel for 5-15 deltakere

Polen og bibrød  4-30 timer studiesirkel eller kurs med lærer med minst 4 deltakere.  Kurset er for birøktere. For å delta må man ha minimum 2 års erfaring som birøkter, samt nybegynnerkurs og/eller en periode med oppfølging fra en erfaren birøkter/mentor. Deltaker må være 14 år eller eldre, og beherske norsk (kursmateriellet er på norsk).  Kontakt post@norbi.no for mer informasjon.

Dronningavl, dronningfornyelse og avleggerproduksjon  16-20 timers kurs med lærer for 3-10 deltakere

Studiekurs i KSL  (https://ksl.matmerk.no/no/ksl-hjelp/honning)  8-12 timer med lærer for 5-15 deltakere

Videregående kurs i birøkt  36 timer med lærer.  For 5-15 deltakere.  Kurset er for birøktere med grunnkurs (nybegynnerkurs) i birøkt + minst 1 års praktisk erfaring i birøkt, eller med realkompetanse gjennom minst 2 års erfaring som aktiv birøkter.

Norges Birøkterlag selger kursbøker for:

Introkurs, Nybegynnerkurs, Honningbehandling, Dronningavl og Vandrebirøkt.  Norges Birøkterlag sender også ut bok til Kompetansekurs om bier (sertifiseringskurs).

Mer informasjon om kurs og kursmateriell finner du på norbi.no/kurs/

Kurs er en av få inntektskilder for laget, så de bør gi laget et godt overskudd. Laget bestemmer selv pris på kurs, unntaket er sertifiseringskurs der kursavgiften er bestemt av Mattilsynet, men laget kan likevel få støtte fra Studieforbundet.  Ha rabatt for medlemmer, det skal lønne seg å være medlem.

Bestill kursmateriell i god tid

Send en epost til post@norbi.no og bestill kursmateriell i god tid (minst 10 dager) før kursstart.

Forsikring for tillitsvalgte

Som kursleder/ tilsvarende på kurs i regi av Norges Birøkterlag er du omfattet av Kollektiv ulykkesforsikring. Du kan lese mer om denne her.