Forsikring for tillitsvalgte i Norges Birøkterlag

Norges Birøkterlag har tegnet en Kollektiv ulykkesforsikring for tillitsvalgte med virkning fra 1. januar 2022.

Forsikringen gjelder

  • medlemmer i fylkes- og lokallag, samt kursholdere når de er på oppdrag i regi av Norges Birøkterlag.
  • i arbeid.

Forsikringen dekker

  • «skade på kroppen forårsaket av en tilfeldig plutselig ytre, fysisk hendelse.»

Dette medfører at man under utøvelse av arbeid som nevnt over har en forsikring som dekker en selv. Deltakere på kurs er ikke omfattet av denne, og må selv sørge for dekning gjennom egen forsikring.

Det anbefales derfor at kursdeltakere underskriver på en avtale om ansvar, eksempel på denne kan lastes ned her.

Ved behov, ta kontakt med sekretariatet på: post@norbi.no.