Personvern (GDPR)

Som medlem har du krav til at data om deg blir lagret og behandlet forsvarlig.  Informasjon om medlemmer kan ikke gis til utenforstående uten samtykke fra medlemmet. Får du en henvendelse fra en som ønsker å komme i kontakt med birøktere for å kjøpe honning, kan du derfor ikke sende medlemslista eller deler av den f.eks epostadressene, til vedkommende.  Unntaket er hvis noen har gitt samtykke til å stå på ei liste over honningselgere, svermfangere e.l.

Epost som sendes til flere mottakere skal sendes som blindkopi, så ikke alle kan se de andres adresser.  Hvis du sender ut epost direkte fra medlemsregisteret er dette allerede løst for deg.

Laget kan som hovedregel ikke ta vare på data om utmeldte medlemmer, unntak kan være det man er pliktig å ta vare på en viss periode, for eksempel for prosjektregnskap laget har fått støtte til.