Medlemsregister fylkeslag

For fylkeslag består medlemsregisteret av følgende faner:

Info:  Viser kontingentsatsen i fylkeslaget

Lokallag:  Viser lokallagene i fylket og ved å trykke på «gå til» kommer dere inn i medlemsregisteret til lokallaget, se beskrivelse ovenfor under lokallagets medlemsregister.

Medlemmer: viser samtlige medlemmer i fylket

Sende epost til alle ved å huke av øverst til venstre:

Eller huke av enkeltpersoner du skal sende til.  Avsender blir stående som noreply@norbi.no så skriv inn eposten din/kontaktinformasjon, i teksten i eposten.

 Verv i lokallagene:  Viser de tillitsvalgte i lokallagene.  Her kan du sende epost til alle tillitsvalgte eller et utvalg

Ved å huke av øverst markeres alle.

Skal du f.eks bare sende til alle kasserere går du til

Klikker du på ordet Verv sorteres de alfabetisk

I det åpne feltet, kan du søke (trykk på symbolet/ «trakta» for å få opp alternative søkemetoder).  Når du har funnet de du ønsker å sende til må du huke av i boksen først på linja til vedkommende. Så trykker du

Verv i fylkeslaget:  Viser de tillitsvalgte i fylkeslaget.

Skal du endre vervet til en person trykk

Ved å sette en Til-dato på vervet så stoppes vervet/tilgangen automatisk den datoen. Husk å lagre.

Skal du legge til en ny tillitsvalgt trykk «Nytt verv» Klikk på «Medlemmer». Så kan du søke opp vedkommende.

Sett startdato for vervet og huk av for at rollen tilsier en plass i styret, og husk å lagre.

Tilgang til fylkeslagets MinSide     

Trykk «Avslutt» på de som går ut av styret og legg til nye ved å trykke på «Ny tilgang».