Medlemskap

Hovedmedlem

Et ordinært medlemskap (hovedmedlem) i Norges Birøkterlag består av 3 deler:

  • Sentral kontingent
  • Regional kontingent som går til «fylkesleddet»
  • Lokal kontingent som går til lokallaget

Fordelingen av kontingenten for 2022 finner du her: Kontingentsatser 2022

Husstandsmedlem

Husstandsmedlemskap kan opprettes for personer med samme bostedsadresse som et hovedmedlem. Dette gjøres ved å henvende seg til sekretariatet på post@norbi.no. Kontingenten for husstandsmedlemmer er halvparten av ordinær kontingent

Husstandsmedlemmer har alle formelle rettigheter i organisasjonen.

Medlemskap og kontingent er beskrevet i §§ 2 og 3 i Vedtekter for Norges Birøkterlag.