Medlemskap

Hovedmedlem

Et ordinært medlemskap (hovedmedlem) i Norges Birøkterlag består av 3 deler:

  • Sentral kontingent
  • Regional kontingent som går til «fylkesleddet»
  • Lokal kontingent som går til lokallaget

Årets kontingentsatser finner du på innmeldingssiden «Bli medlem»

Fra 1. juli er det halv pris ut året for nye medlemmer.

Husstandsmedlem

Husstandsmedlemskap kan opprettes for personer med samme bostedsadresse som et hovedmedlem. Dette gjøres ved å henvende seg til sekretariatet på post@norbi.no. Kontingenten for husstandsmedlemmer er halvparten av ordinær kontingent

Husstandsmedlemmer har alle formelle rettigheter i organisasjonen.

Fortjenestemedalje og æresmedlem

https://norbi.no/lover-og-regler/norges-birokterlag-sin-fortjenestemedalje-og-valg-av-aeresmedlemmer/

Medlemskap og kontingent er beskrevet i §§ 2 og 3 i Vedtekter for Norges Birøkterlag.