Styremedlem

Oppgaver for styremedlemmer kan være:

  • Ansvarlig for øvrige arbeidsoppgaver som f.eks. PR
  • Ansvarlig for gjennomføringen av kurs og arrangement
  • Kontaktperson for medlemmene
  • Hjelper øvrige styremedlemmer hvis nødvendig
  • Sørge for at nye medlemmer og ukjente som dukker opp på arrangement blir godt mottatt, så de trives og blir i laget.
  • Husk at data om medlemmene ikke skal spres. Se avsnitt om personvern.