Årshjul

Lokallagene og fylkeslagene har ulike gjøremål og tidsfrister som presenteres her:

Lokallagets administrative årshjul

Dette er de faste datoene som lokallaget må forholde seg til i forhold til fylkeslaget og Norges Birøkterlag

Dato/Frist Hva skal gjøres i lokallaget? Ansvarlig
Innen 15 februar (Fylkeslaget skal gjennomføre årsmøtet innen 15. februar), saker som ønskes behandlet der må være sendt skriftlig til styret minst en måned før årsmøtet. Lokallaget skal sende utsendinger i samsvar med fylkeslagets vedtekter
Senest 20 april (Norges Birøkterlags årsmøte skal gjennomføres før denne datoen) Utsendingene velges på årsmøtet i fylkeslaget
Ca august Lokallagenes andel av medlemskontingent innbetalt første halvår utbetales
15. oktober Frist for medlemmene å søke refusjon av sukkeravgift. Tillitsvalgte i lagene kan ikke se eller behandle søknader før 16.oktober
Senest 1 november Valgnemnda har skaffet oversikt over hvem som er på valg og om de tar gjenvalg Valgnemnda
5. november Frist for å behandle søknadene om sukkeravgiften for lokallagsledere Leder
Senest 15. november Valgnemnda i lokallaget sender medlemmene oversikt over de valg som skal besettes
desember Frist for medlemmene til å sende inn forslag på eventuelle kandidater til verv i lokallaget
november/desember Innkalling til årsmøtet senest 14 dager før møtet. Skal inneholde saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett med kontingentforslag, arbeidsplan og eventuelt andre saker som er sendt styret innen vedtatte frister. I god tid før årsmøtet sender medlemmene inn forslag på kandidater til verv.
November/desember Regnskapet avsluttes, for godkjenning på årsmøtet.
20. desember Frist for å sende inn forslag på kandidater til styret i fylkeslaget
31. desember Frist for gjennomføring av årsmøtet i lokallaget.  Se vedtektene §18
15- 31. desember Oppdatere prisen på lokallagets kontingent. Gjøres på Min Side for tillitsvalgte. Husk å sjekke at bankkontonummeret til laget er riktig.
15- 31. desember Oppdatere tillitsvalgte i laget på Min Side for tillitsvalgte.

 

Fylkeslagets administrative årshjul

Faste datoer som fylkeslaget må forholde seg til i forhold til Norges Birøkterlag:
Dato/frist Hva skal gjøres i fylkeslaget? Ansvarlig
Ca 1. januar Mottar oversikt over antall utsendinger fylkeslaget har til årsmøtet i Norges Birøkterlag
Desember/januar Innkalling til fylkesårsmøtet sendes ut senest 14 dager før møtet
Innen 15 februar Fylkesårsmøtet skal gjennomføres før 15.februar. Hvem som er utsendinger til årsmøtet i Norges Birøkterlag meddeles Norges Birøkterlag. Fylkesleder
16. februar Frist for å oppdatere tillitsvalgte på «MinSide» Fylkesleder
Senest 20 april Årsmøtet i Norges Birøkterlag skal gjennomføres før denne datoen
Ca august Fylkeslagets andel av medlemskontingenten for første halvår utbetales Kasserer
Ca 1 oktober Svare på spørreundersøkelse om årets bi-år (honningmengde, vær, mm) svarene skal i Birøkteren
15- 31 desember Fylkeslagets kontingent for neste år legges inn på «MinSide» Fylkesleder
Minst en gang i året Møte med ledere i samtlige lokallag
Ca Desember Sende forslag til valgnemnda i Norges Birøkterlag på kandidater til alle verv Styret