Medlemsregister lokallag

For tillitsvalgte i lokallag har medlemsregisteret disse funksjonene:

Du kan:

  • endre informasjon om lokallaget (tillitsvalgte, kontaktadresse, lagets kontonummer og pris for medlemskap i lokallaget.
  • endre kontaktinformasjon om medlemmer (oppdatere adresser, epost, telefonnummer mm)
  • ta ut lister over medlemmer og sende epost til disse

Leder skal: 

  • behandle søknader om refusjon av sukkeravgift i perioden 16 okt-5 nov

For lokallag består registeret av fanene:

Info:

  • Kontonummer: brukes når Norges Birøkterlag overfører kontingenten til laget, så det er viktig at dette er oppdatert og korrekt.
  • Medlemstype (vises kun i slutten av desember): Her må lokallagets kontingentsats være oppdatert. Det er summen som er lagt inn der som faktureres medlemmene. Husstandsmedlemspris = halv pris. Ikke gjør noe med kategoriene «Gratis fra 1. august» og «Æresmedlem», de skal stå med kr 0,-.

Husk å lagre endringer.

Medlemmer:

Du kan enkelt sortere ved å trykke øverst i kolonnen f.eks på fornavn da sorterer den enten fra a-å eller å-a

Adresseendringer mm gjøres ved å trykke på foran medlemmets navn.

 

Sende epost til alle ved å huke av øverst til venstre:

Eller huke av enkeltpersoner du skal sende til.  Avsender blir stående som noreply@norbi.no så skriv inn eposten din/ den de kan svare til i teksten i eposten.

Vis avsluttede

Her vises alle endringer som er gjort, f.eks hvis en person har meldt seg inn 2 ganger vil det ene medlemskapet som er avsluttet vises her. Enkelte kan derfor framkomme både som «avsluttet» og aktivt medlem. Det kan derfor være vanskelig å tolke dataene som framkommer i lista.

Verv:

Oversikt over styret (uten varafolk).  Oppdateres av styreleder.

Sukkeravgift:

Her kan leder godkjenne søknader i perioden 16. oktober til 5. november

Hvis leder må hjelpe medlemmer med søknaden før 15. oktober velges «+Registrer søknad manuelt»

Innbetalinger: Er ikke i bruk

Transaksjoner: Er ikke i bruk

For ledere i lokallag:

Gi styret tilgang til medlemssystemet

Etter årsmøtet må oversikten over tillitsvalgte oppdateres. Nye styremedlemmer legges til via «MinSide», og de som har gått ut av styret fjernes (stoppes). I det øyeblikket du fjerner deg selv som tillitsvalgt mister du tilgangen til siden.

Registrering av verv:

Oversikt over styret (uten varafolk)

Hvis styrerepresentanten skal ha tilgang til «Medlemssidene» trykk på «Vis» foran navnet og huk av de to nederste boksene.

NB! Hvis du fyller ut «til» på vervet vil det automatisk stoppe på datoen du setter. La dette feltet være tomt i tilfelle vedkommende tar gjenvalg.

Stoppe tilgangen: Når vedkommende slutter i styret setter du en sluttdato. Fra den datoen stoppes tilgangen.