Medlemsregister lokallag

For tillitsvalgte i lokallag har medlemsregisteret disse funksjonene:

Du kan:

  • endre informasjon om lokallaget (tillitsvalgte, kontaktadresse, lagets kontonummer og pris for medlemskap i lokallaget).
  • endre kontaktinformasjon om medlemmer (oppdatere adresser, epost, telefonnummer mm)
  • ta ut lister over medlemmer og sende epost til disse

Leder skal: 

  • behandle søknader om refusjon av sukkeravgift i perioden 16 okt-5 nov

For lokallag består registeret av fanene:

Info:

  • Kontonummer: brukes når Norges Birøkterlag overfører kontingenten til laget, så det er viktig at dette er oppdatert og korrekt.
  • Medlemstype (vises kun i slutten av desember): Her må lokallagets kontingentsats være oppdatert. Det er summen som er lagt inn der som faktureres medlemmene. Husstandsmedlemspris = halv pris. Ikke gjør noe med kategoriene «Gratis fra 1. august» og «Æresmedlem», de skal stå med kr 0,-.

Husk å lagre endringer.

Medlemmer:

Du kan enkelt sortere ved å trykke øverst i kolonnen f.eks på fornavn da sorterer den enten fra a-å eller å-a

Adresseendringer mm gjøres ved å trykke på foran medlemmets navn.

 

Sende epost til alle ved å huke av øverst til venstre:

Eller huke av enkeltpersoner du skal sende til.  Avsender blir stående som noreply@norbi.no så skriv inn eposten din/ den de kan svare til i teksten i eposten.

Vis avsluttede

Her vises alle endringer som er gjort, f.eks hvis en person har meldt seg inn 2 ganger vil det ene medlemskapet som er avsluttet vises her. Enkelte kan derfor framkomme både som «avsluttet» og aktivt medlem. Det kan derfor være vanskelig å tolke dataene som framkommer i lista.

Verv:

Oversikt over styret (uten varafolk).  Oppdateres av styreleder.

Sukkeravgift:

Her kan leder godkjenne søknader i perioden 16. oktober til 5. november

Hvis leder må hjelpe medlemmer med søknaden før 15. oktober velges «+Registrer søknad manuelt»

Innbetalinger: Er ikke i bruk

Transaksjoner: Er ikke i bruk

For ledere i lokallag:

Gi styret tilgang til medlemssystemet

Etter årsmøtet må oversikten over tillitsvalgte oppdateres. Nye styremedlemmer legges til via «MinSide», og de som har gått ut av styret fjernes (stoppes). I det øyeblikket du fjerner deg selv som tillitsvalgt mister du tilgangen til siden.

Registrering av verv:

Oversikt over styret (uten varafolk).

Hvis styrerepresentanten skal ha tilgang til «Medlemssidene» trykk på «Vis» foran navnet og huk av de to nederste boksene.

 

Stoppe tilgangen: Når vedkommende slutter i styret klikker du på «Endre» til venstre for navnet, og velger «Avslutt».

Legg inn sluttdato for vervet, og klikk «Lagre». Ferdig!