Styreleder

Som leder har du det overordnede ansvaret for hele driften av lokallaget/fylkeslaget Lederen er den som

 • naturlig representerer laget i alle sammenhenger.
 • skal lede laget i tråd med vedtektene.
 • skal sørge for at vedtak blir fulgt opp.

Leders underskrift er bindende for laget. Etter årsmøtet skal leder oppdatere oversikten over styremedlemmene på «Min side» (du får tilgang av avtroppende leder)

 • Sjekk samtidig at det som står under fanen «Info» er korrekt
 • Sjekk at styret er korrekt satt opp. Se: «Gi styret tilgang til medlemssystemet» under Medlemsregisteret.
 • Sørge for at data om det nye styret blir oppdatert i Altinn o.l.
 • Ny kasserer trenger tilgang til bank.
 • Andre dere samarbeider med må få oppdatert kontaktinformasjon.
 • Det er lurt om du som leder lager en liste over hva som må oppdateres. Lista må overleveres til neste leder og en kopi bør lagres i lagets arkiv.

Andre oppgaver for leder kan være å:

 • forberede og kalle inn til styremøter og ha jevnlig kontakt med alle styremedlemmene
 • være tals- og kontaktperson for laget
 • fordele oppgaver mellom styremedlemmene. Styreleder skal lede og delegere arbeidet, ikke gjøre alt selv.  Din oppgave er å holde et øye med det, så du vet at det blir gjort.
 • følge opp de ansvarlige for styrets arbeidsplan og se til at arbeidet er i rute
 • skape entusiasme, gi ros og tilbakemelding
 • være ansvarlig for alle viktige dokumenter i laget
 • ha det overordnete ansvaret for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler

For lokallagsleder gjelder også

 • Godkjenne søknader om tilskudd som kompensasjon for avgift på sukker i perioden 16.oktober til 5.november
 • Kontaktperson mot fylkeslaget

For fylkeslagsleder gjelder også

 • Kontaktperson mot Norges Birøkterlag

Lederens jobb er å se framover, peke ut retningen organisasjonen skal bevege seg i ut over det daglige arbeidet. Leder må ha kontakt med medlemsmassen (lokallaget)/de tillitsvalgte (fylkeslaget) og være en leder for alle. All aktivitet er underlagt vedtektene til Norges Birøkterlag, norsk lov og nasjonale forskrifter. Se Medlemsregisteret for å lære mer om bruken av dette. Fylkeslag: Alle fylkeslag har en fast epostadresse som går til leder av typen «fylkeslag@norbi.no»  For å endre tilgang til eposten må man sende en melding til sekretariatet (post@norbi.no), som endrer passord og sender påloggingsinformasjon til ny(e) mottaker(e). Som tillitsvalgt må du huske at medlemmene har krav på personvern og at det kan være behov for politiattest for noen aktiviteter. Dette er beskrevet i egne avsnitt.