Vi ønsker nye medlemmer velkomne

Skaffe nye medlemmer

Laget må være synlige.  Informere om kurs og møter på hjemmeside, i sosiale medier, på messer o.l.  Som lag og næring er vi avhengige av rekruttering, både for å skaffe nye tillitsvalgte, kursholdere mm, men også fordi det er viktig å overføre kunnskapen medlemmene i laget sammen besitter, til nye uerfarne røktere.  Næringsbirøktere har også vært nybegynnere en gang.

Ha en bevisst plan for nye medlemmer.  Hvordan skaffe dem, hvordan få dem til å føle seg velkomne, hvordan kurse dem, hvordan følge dem opp og hvordan få dem til å bidra i laget.  Få nye medlemmer til å ta verv og bli lært opp i lagsarbeidet. Jo flere som bidrar, desto mindre blir å gjøre for den enkelte.  Hva ønsker de nye medlemmene å få ut av medlemskapet sitt? Hva kan de bidra med?

Styret bør tenke på at de er «vertskap» når det dukker opp nye fjes på medlemsmøter og arrangement.  Det er viktig at de som våger seg på et arrangement føler at de er velkomne og blir tatt godt imot.  Noen vennlige ord og følelsen av å bli sett, kan gjøre at vedkommende fortsetter. Det er ikke moro å sitte ufrivillig alene når alle har kaffepause.

 

Rekruttering

Alle styrer må tenke rekruttering.  Når ting fungerer er det ofte lett å tenke at «vi trenger ingen nye for alt går jo på skinner, vi har det så hyggelig og kjenner hverandre så godt, vi gjør det vi pleier og alle vet hva de skal gjøre».  Problemet er bare at en dag stopper det, noen flytter, orker ikke mer.  Da må andre være opplært og klar til å bidra, ellers dør laget ut.  Nye medlemmer stiller kanskje «dumme» spørsmål, har ønsker om nye aktiviteter og andre måter å løse ting på.  Se på det som en mulighet for å prøve noe nytt.  Kanskje fungerer det ikke, men da kan man jo gå tilbake til det som fungerte.

 

Medlemmer

Beholde medlemmene

Like viktig som å få nye medlemmer er det at aktive birøkterne fortsette å være medlemmer.  For at folk skal ønske å være medlem må de oppleve det som meningsfullt å ha et medlemskap.  Det er viktig at medlemmene trives, får faglig oppdatering og har fordeler som de ikke har hvis de står utenfor organisasjonen.

Ha derfor en plan for aktiviteter gjennom året.  La gjerne medlemmene komme med ønsker.  Tenk kursing av eksisterende medlemmer. Ha medlemsrabatt.  Har enkeltmedlemmer behov for opplæring på «smale emner» og det vanskelig å få nok deltakere lokalt, er det naturlig å samarbeide med nærliggende lokallag eller på fylkeslagsnivå.

Tillitsverv

De siste årene har Norges Birøkterlag opplevd en massiv medlemsvekst. Bier er i vinden, og flere og flere blir birøktere. Derfor er det viktigere enn noen gang før at vi får mennesker inn i styrene, som er villige til å brette opp ermene og ta i et tak. Vi behøver fokus på hvordan vi skal ta vare på de nye slik at de fortsetter med birøkten, spredning av avlsmateriale, fokus på sykdomsforebyggende arbeid og god bihelse, honningkvalitet samt mange andre temaer innenfor birøkten.

Hvilke personer ønsker du i styret?
Hvilke personer ønsker du som styremedlem i ditt lokallag, i ditt fylkeslag eller sentralt i organisasjonen? Hvilken kunnskap skal de ha? Hvilke holdninger skal de ha? Hva er deres hjertesaker i birøkten? Hvilken sammensetning skal styret ha? Utfyller styremedlemmene hverandres egenskaper?
Vi snakker mye om rekruttering i birøkten. Dette er viktig også i styresammenheng. For å bli næringsbirøkter så må man starte som hobbybirøkter. Likeledes bør man få gå et år eller to som styremedlem før man kan bli styreleder. Finnes det gode kandidater innad i styret? Eller må man rekruttere inn nye lederkandidater?

Nøkkelen ligger hos valgkomitéen
Valgkomiteen sitter med nøkkelen til å skape et godt styre, og dermed en god organisasjon som jobber for birøktens beste framover. Å være en del av et styre, gir deg som medlem en ekstra mulighet til å påvirke hvordan organisasjonen skal se ut. Hva som skal være fokuset i ditt lokallag, ditt fylkeslag og for hele organisasjonen. Å sitte i et styre gir deg tett kontakt med mange gode birøktkollegaer, og du får ekstra innsikt i både organisasjonen og birøkten. Å sitte i et styre kan være givende både på det menneskelige og det faglige planet.

Kunne du tenkte deg å jobbe for organisasjonen vår til neste år?
Ta kontakt med valgkomiteen. Ditt engasjement vil bli satt pris på! Valgkomiteen sitter med nøkkelen til døra til de ulike postene i organisasjonen.

Teksten er basert på en tekst skrevet av Eli Åsen, styremedlem (2021)