Sekretær

Forslag til sekretærens oppgaver:

  • Skrive referat fra møtene
  • Ansvarlig for å skrive søknader, noen ganger i samarbeid med kasserer
  • Skrive årsmeldingen i samarbeid med leder
  • Ansvarlig for innkommende post (epost)
  • Holde orden på medlemsregisteret. Alle nye medlemmer skal melde seg inn via norbi.no «Bli medlem».  Husk at medlemskap er personlig.  Det kan derfor kun stå en person pr medlemskap (ikke «Per og Kari Olsen»). Det kan heller ikke stå et firmanavn f.eks «Bigården» som medlemsnavn. Hvis firmanavn må framkomme, skal det stå som «c/o Bigården» (på linje som heter c/o) Kontakt i tilfelle Norges Birøkterlag: post@norbi.no
  • Arkivere de underskrevne årsmeldingene, årsregnskapet, revisorrapport og årsmøtereferatet.
  • Husk at data om medlemmene ikke skal spres. Se avsnitt om personvern.