Pengestøtte

Pengestøtte

En god søknad er viktig for å vekke utdelerens interesse. Skriv litt om bakgrunnen og behovet for prosjektet med en god begrunnelse for hvorfor akkurat dette prosjektet har livets rett. Sett opp et budsjett over alle utgifter og eventuelle inntekter. Send inn søknaden før fristen løper ut og håp på et positivt svar.

Her er noen forslag til steder man kan søke om støtte:

Statsforvalteren
Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Ta direkte kontakt med Statsforvalteren eller gå inn på hjemmesiden www.statsforvalteren.no

Fylkeskommunen
Fylkeskommunen gir tilskudd til ulike tiltak. Hva de støtter varierer fra fylke til fylke. Ta direkte kontakt med din fylkeskommune eller gå inn på deres hjemmeside for å få en oversikt over støtteordningene.

Kommunen
Mange kommuner har støtteordninger for ulike lag og foreninger, arrangement, til næringsutvikling også videre. Ta kontakt med din kommune for å høre hvordan det er på ditt hjemsted.

Fond og legater
Det finnes mange store og små fond og legater som støtter ulike arrangement og tiltak, foreninger, utvikling og gode ideer.

Sparebankstiftelsen DnB NOR gir pengebidrag til tiltak som mange får glede av. Se www.sparebankstiftelsen.no.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel har ulike legat innenfor landbruk, utdanning og kultur- og miljø. Se www.norgesvel.no for mer informasjon.

Det finnes noen gode oversikter over ulike fond og legat. Legathåndboken utgis som bok og finnes som hjemmeside www.legathandboken.no. Her får du en god oversikt over alle mulighetene som finnes på en oversiktlig måte. Www.legatsiden.no er likeså rikholdig på utvalg, men dessverre ikke like oversiktlig som legathåndboken. Til gjengjeld er legatsiden en gratis tjeneste.

For den enkelte birøkter som ønsker å satse på birøkt som næring kan https://www.altinn.no/starte-og-drive/ gi gode tips til hvordan man starter og driver en bedrift. Siden har også oversikt over ulike støtteordninger som finnes.

Tilskuddsportalen
https://www.tilskuddsportalen.no  viser tilskuddsordninger og har et nyhetsbrev som du kan abonnere på gratis

Grasrotandelen fra Norsk Tipping.  Lag som er registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, kan godkjennes som grasrotmottaker.  Forskriften for Grasrotandelen er tilgjengelig på lovdata.no

Husk at dere kan søke deltakerstøtte når dere arrangerer kurs.