Verdens biedag 20. mai.

20. mai har FN valgt til internasjonal biedag. Målet er skape oppmerksomhet og spre kunnskap om bienes viktige jobb. Dette jobber Norges Birøkterlag med året rundt, men vi synes det er ekstra stas at hele verden denne dagen feirer bienes verdifulle arbeid med å pollinere naturen rundt oss. I samarbeid med Espelands smykker markerer vi biedagen med en hyggelig konkurranse. Sjekk ut vår Facebookside og Instagram i dag for å delta.

Kanskje dette smykket blir ditt?

 

Bli med på COLOSS undersøkelse om vintertap!

Vi trenger birøktere i Norge for å forstå årsakene til vintertap. Undersøkelsen fra COLOSS nettverket hjelper oss med det.

En arbeidsgruppe i det internasjonale forskernettverket COLOSS har utarbeidet et spørreskjema som skal kartlegge vintertapene av bifolk og identifisere bakenforliggende tapsårsaker. Ved at spørreundersøkelsen gjennomføres i mange land får vi sammenlignbare data på tvers av landegrenser og vi vil kunne identifisere regionale forskjeller i bitap og tapsårsaker.

Bruk informasjon om situasjonen rundt 1. mai. Spørreskjemaet vil være tilgjengelig fram til 1. juni.

Du kan gå inn på undersøkelsen her:

https://www.bee-survey.com/index.php/555819?lang=nn

Mange midd i bifolkene dine? Behov for veterinær for å skrive ut resept? 

Flere birøktere er bekymret for varroa- situasjonen i kubene sine, og er redd for at mengden midd har økt som følge av en mild vinter i store deler av landet. Dersom dine bifolk har mye midd, kan det være en god ide å behandle dem med maursyre nå i sommer. Maursyre kan benyttes selv om det er yngel i kubene.

Bier er matproduserende dyr. Derfor gjelder samme regelverk for bier som for andre matproduserende dyr. Maursyrepreparat som skal brukes til honningbier er reseptpliktig, og må skrives ut av veterinær. Vi har derfor kontaktet veterinærer i alle våre fylkeslag, og inngått avtale om at de vil være behjelpelig med å forskrive produktet Apifor bee-hive solution til alle birøktere som trenger å redusere middetrykket i bifolkene sine. Dette er et maursyrepreparat, og kan brukes selv om det er yngel i kubene.

Norges Birøkterlag har også inngått en sentral avtale med Apotek 1, som sikrer at de skal ha Apifor bee-hive solution på lager nå i sommer. Alle birøkterne kan få preparatet raskt levert.

For å sikre at veterinærene skriver ut medisinen tilpasset norske forhold, og har med den dokumentasjonen som Legemiddelverket krever for godkjenning, har vi utarbeidet en «mal» som kan benyttes. Dette forenkler arbeidet til lokal veterinær. Se egen liste over aktuelle veterinærer her: Veterinærer som kan bistå ved resepter og biefaglig kompetanse, april 2020

Jordbruksforhandlingene 2020

Grunnet coronavirus-situasjonen og tiltakene som er iverksatt for å begrense smitte, var det umulig for staten og jordbruket å føre ordinære forhandlinger. De forenklede forhandlingene har omfattet færre tema enn normalt, og det har ikke vært diskutert ny politikk eller nye virkemidler i dette oppgjøret.

5. mars i år var styreleder Vegard Sveiven, seniorrådgiver Bjørn Dahle og generalsekretær Camilla Larsen sammen med Honningcentralens styreleder Morten Svanes og daglig leder Anniken Bjørnå i møte med Bondelaget og Småbrukarlaget i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger.

Som følge av forenklede forhandlinger var det for Norges Birøkterlag og næringen reelt sett kun bifolktilskuddet som inngikk i forenklede forhandlinger, ettersom dette var det eneste av våre krav som allerede var en etablert ordning fra tidligere forhandlinger.

Protokollen for forenklede forhandlinger i jordbruksoppgjøret finner du her

Sluttrapport for fordelingsvedlegget kan du finne her

For birøkt er det kun tabell 1.19 Post 74.14 Tilskudd til husdyr, som er relevant, og tabellen viser at tilskudd for bifolk er uendret fra 2020 til 2021. Dette gjelder også for de fleste andre næringer/husdyr på listen.

Nyhetsbrev til alle våre medlemmer

Vi har nå sendt ut et nyhetsbrev til alle medlemmer på e-post.
Her informerer vi blant annet om Norges Birøkterlag sine prosjekter, om aktuelle veterinærer som kan bistå med forskrivning av maursyre for varroamidd behandling, siste status på sertifiseringsforedrag og eksamen, samt spørreskjema om vinterdødelighet.

«Vi tilrettelegger for nye og digitale løsninger som sikrer at både næringsbirøktere og hobbybirøktere kan drive god birøkt»

Brevet sendes til alle medlemmer på mail. Flere medlemmer har dessverre ikke registrert sin e-post adresse på «min side». Dersom dere ønsker å motta nyhetsbrev i fremtiden, ber vi dere registrere e-postadressen deres i medlemsregisteret. Trenger dere hjelp til dette, kontakt Ole.auten@norbi.no

Sjekk også «nyheter på norbi.no, her legger vi ut aktuelt stoff fortløpende.

Har du betalt medlemskontingenten?

Det er flere som ikke har betalt medlemskontingenten for inneværende år.
Dersom du er usikker på om du har betalt, kan du finne ut av dette på en enkel måte.

Gå inn på «MinSide» og velg «Mine medlemskap»

Her ser du dine aktive medlemskap, og om du trenger å foreta deg noe.

Hvis «Gå til betaling» er synlig, velg «Vis detaljer» eller «Gå til betaling». Hvis «Gå til betaling» ikke er synlig er alt i orden.

Her kan man velge hva man vil gjøre videre.

Klikk på «Betal kr….», og du sendes videre til betalingssiden. Enkelt og greit.

Status på eksamen og kursbevis

Det har vært en hektisk og spesiell vår på mange måter. Overgangen til et nytt medlemsregister, kombinert med konsekvensene av koronasituasjonen har satt sitt preg på hverdagen, også for Norges Birøkterlag. Mange ting har blitt litt mer utfordrende på mange måter, herunder gjennomføring av kurs og eksamen.

Løsningen har vært å forsøke å utnytte noen av de tekniske hjelpemidlene vi har, og tilby henholdsvis sertifiseringsforedrag og eksamen på nett.
For mange er sesongen i gang, og man har behov for å sertifisere bigården.

De gode nyhetene er at vi har fått god oversikt over alle eksamensbesvarelser, og de første kursbevisene er sendt ut. Basert på den framdriften vi har hatt så langt, ser det ut for at de aller fleste som har gjennomført og bestått eksamen vil få sine kursbevis innen første uke i mai.

Løsningen med å legge ut sertifiseringforedraget på YouTube har fått gode tilbakemeldinger, og dette vil bli videreført i framtidige kurs. Eksamen på nett er også en god løsning, men det krever en del jobb å administrere dette på en god måte. Det vil i framtiden være nødvendig med en bedre løsning for å være sikker på identiteten til den som besvarer eksamen, samt at det må være flere muligheter for variasjon i spørsmålsstillingen. Begge deler vil kreve noe mer innsats og forberedelser enn vi har hatt tid til i denne omgang, men det vil komme på plass.

Uansett har disse to tiltakene gjort at vi har kunnet gjennomføre mye av utdanningen på en god måte, og det er takket være god innsats og en positiv innstilling hos dere birøktere og tillitsvalgte at dette har fungert såpass godt som det har gjort. Takk for hjelpen!

Samtidig har vi fått mye verdifull erfaring med å arrangere kurs og møter på en litt annen arena enn der vi normalt møtes, og det vil også komme godt med i utviklingen av nye kurs.

Arrangementsmodulen i medlemsregisteret er nå virksom, og det er pr. i dag 2 kurs i gang i denne. Framover vil det bli flere muligheter til å melde seg på og betale fra norbi.no, og kursbevisene vil bli tilgjengelig på min side etter godkjent kurs. Dette vil føre til en mer oversiktlig prosess ved at de fleste av kontrollene automatiseres, og det blir mindre behov for å lete fram dokumentasjon på gjennomførte kurs og eksamener.

Norges Birøkterlag har utarbeidet en liste over aktuelle veterinærer med interesse for honningbier

Norges Birøkterlag har kontaktet veterinærer i hele Norge som har interesse for birøkt. Mange av dem har også egne bier. Vi har utarbeidet en liste over aktuelle veterinærer som kan bistå birøktere i alle Norges fylker med reseptskriving og enkle spørsmål ang. birøkt.

Kontaktliste: Veterinærer som kan bistå ved resepter og biefaglig kompetanse, april 2020

Faglig rådgivertjeneste

Norges Birøkterlag tilbyr faglig rådgivertjeneste på telefon hver tirsdag fra kl. 15-17.

Tora Fougner-Økland vil betjene Norges Birøkterlag sin rådgivningstelefon. Hun har vært birøkter siden familien deltok på kurs i birøkt i 2013. Siden 2014 har hun røktet kuber for Bybi Birøkterlag i Oslo på steder som Slottsparken, Barcode, og i private hager. Hun sertifiserte seg i 2015. Hun har også vært røkterfadder for flere medlemmer av Bybi Birøkterlag, bistått ved Bybi sine grunnkurs i birøkt, og har holdt både praktiske og teoretiske introduksjonskurs i birøkt. Birøkten inspirerte Tora til å ta en Bachelorgrad i økologi og molekylærbiologi i Tyskland fra 2016, med birøkt i Oslo som sommerjobb. Nå er hun tilbake i Norge som birøkter og kursholder for Bybi.

Telefontid: tirsdager fra kl. 15-17.

Telefonnummer: 40 63 26 58.