Kompetansekurs om bier – informasjon om gjenstående sertifiseringsforedrag og eksamen for de som allerede har startet kurs og gjennomført studiering.

På grunn av coronavirussituasjonen er alle gjenstående fysiske sertifiseringsforedragene avlyst for våren 2020. Foredraget er nå digitalisert, og sendt ut de kursdeltagere som ikke hadde gjennomført dette.
Eksamensdatoer for de som ikke har hatt anledning til å ta eksamen på grunn av myndighetenes restriksjoner, er 2. april og 2. mai. Dette blir en digital eksamen. Alle påmeldte kursdeltagere vil få tilsendt informasjon fra sin fylkesleder eller kursleder om eksamen og gjennomføring.

Har du spørsmål om eksamen? Kontakt din kursleder/fylkesleder som vil bistå deg.

Kontakt eventuelt ole.auten@norbi.no, dersom fylkesleder ikke kan hjelpe deg.

 

Informasjon fra sekretariatet

Pga. coronavirussituasjonen vil ansatte i sekretariatet i Norges Birøkterlag ha hjemmekontor til over påske. Da vil vi ta en ny status ut fra myndighetenes retningslinjer. Vi er tilgjengelige på e-post og telefon som normalt.

For å hindre smittespredning i størst mulig grad, vil ansatte i sekretariatet benytte hjemmekontor i tiden fremover, i første omgang til og med 26. mars.

Vår telefontid for generelle henvendelser er mandag til torsdag, klokken 9 til 1130, telefon 63 94 20 80. Alternativt, send epost til post@norbi.no.

På vår  nettside norbi.no finner du svar på mange ofte stilte spørsmål.

For organisatoriske henvendelser, kontakt Ole Auten på e-post ole.auten@norbi.no eller telefon 922 27 015.

For fagspesifikke henvendelser, kontakt Bjørn Dahle på e-post bjorn.dahle@norbi.no, telefon 947 83 374.

For prosjektinformasjon kontakt Luis Cadahía-Lorenzo på e-post luis.cadahia-lorenzo@norbi.no, telefon 467 96 175.

For organisasjonsspørsmål og næringspolitikk kontakt generalsekretær Camilla Larsen på e-post camilla.larsen@norbi.no, telefon 902 25 699.

Kompetansekurs om bier – sertifiseringsforedraget er tilgjengelig digitalt fra i dag

Sekretariatet har den siste tiden jobbet med å få på plass en midlertidig digital løsning for sertifiseringsforedraget. Foredraget er nå tilgjengelig på nettet.

Coronavirussituasjonen gjorde det nødvendig å avlyse de siste sertifiseringsforedragene i 2020. Det gjenstod å holde foredrag i Østfold (26 mars), Aust-Agder (22 april), Vest-Agder (23 april), Nordland (10 og 11 juni) og Troms.

Deltagere på kompetansekurs om bier i disse fylkene får nå anledning til å høre foredraget via sin pc. Sekretariatet har også fått noen spredte henvendelser fra personer rundt i landet som av ulike grunner ikke har hatt mulighet til å delta på sertifiseringsforedraget der de bor. Disse vil også få anledning til å høre foredraget digitalt.

Vi presiserer at foredraget er obligatorisk for de som sertifiserer seg for første gang, mens det er frivillig for de som resertifiserer seg.

Foredraget vil i første omgang ligge tilgjengelig til og med 2. april. Det vil også bli tilgjengelig fra slutten av april og én uke. Vi ber om at lenkene til foredraget ikke spres.

Dersom du er deltager og ikke har fått e-mail fra din kursansvarlige, kontakt din fylkeslagsleder eller Ole Auten i sekretariatet på e-post ole.auten@norbi.no.

Det jobbes fortsatt med en løsning for gjennomføring av eksamen digitalt 2. april og 2. mai. Mer informasjon kommer i neste uke.

 

Historisk årsmøte i Norges Birøkterlag

Pga. coronavirussituasjonen ble det umulig å avholde årsmøtet som planlagt på Gardermoen. Det ble likevel gjennomført et årsmøte den 21. mars. Årsmøtet ble gjennomført ved videokonferanse for første gang - en historisk begivenhet!

Norges Birøkterlag ønsker ikke at noen delegater skal ha kostnader pga. at det opprinnelige årsmøtet på Gardermoen ble avlyst. Les mer nedenfor om hvordan du skal forholde deg for å få refundert evt. kostnader.

Styret, fylkesledere, generalsekretær og sekretariat deltok på årsmøtet. Teknikken var på vår side, og hele årsmøtet ble gjennomført på én time. Fylkeslederne hadde på forhånd hatt kontakt med sine delegater, slik at de kunne svare godkjenner eller ikke godkjenner på de fire sakene det ble stemt over. Signert protokoll fra årsmøtet sendes ut til fylkeslederne over påske.

Refusjon av utgifter:

Har du ubrukte flybilletter/tog/ferge ol., sjekk med selskapet om det er mulig å få refusjonen. For fylkesledere er det fint om dere sjekker om det er mulig å booke om billettene til fylkesledermøtet. Dato for neste fylkesledersamling blir bestemt på styremøte denne uken og sendes til fylkeslederne i etterkant.

Evt. sjekk reiseforsikringen din om den dekker dette.

Hvis ikke noe av dette gjelder, send inn din reiseregning direkte til vår regnskapsfører Dag Ivar Opsahl på e-mail: dio@premio.no så snart som mulig.

 

 

 

Faglig rådgivertjeneste

Norges Birøkterlag tilbyr faglig rådgivertjeneste på telefon hver tirsdag fra kl. 15-17. Oppstart: 15. april

Tora Fougner-Økland vil betjene Norges Birøkterlag sin rådgivningstelefon. Hun har vært birøkter siden familien deltok på kurs i birøkt i 2013. Siden 2014 har hun røktet kuber for Bybi Birøkterlag i Oslo på steder som Slottsparken, Barcode, og i private hager. Hun sertifiserte seg i 2015. Hun har også vært røkterfadder for flere medlemmer av Bybi Birøkterlag, bistått ved Bybi sine grunnkurs i birøkt, og har holdt både praktiske og teoretiske introduksjonskurs i birøkt. Birøkten inspirerte Tora til å ta en Bachelorgrad i økologi og molekylærbiologi i Tyskland fra 2016, med birøkt i Oslo som sommerjobb. Nå er hun tilbake i Norge som birøkter og kursholder for Bybi.

Telefontid: tirsdager fra kl. 15-17.

Telefonnummer: 40 63 26 58.

 

Medlemsinformasjon

Alle medlemmer i Norges Birøkterlag har i dag mottatt en e-mail fra sekretariatet med forskjellig informasjon. Vedlagt e-mailen var bl.a. medlemsbrev for mars 2020 fra generalsekretæren. Du kan lese brevet i sin helhet nedenfor.

Vedlagt var også et spørreskjema i forbindelse med EU-prosjektet BeeB som skal lage digitale løsninger for kurs- og kunnskapsformidling innen birøkt. Vi ber deg svare på BeeB spørreskjemaet som du også finner nedenfor, og returnere det til Bjørn Dahle innen 1. april. Svarene dine vil være et viktig bidrag inn i prosjektet.

Til alle medlemmer i Norges Birøkterlag

Vi håper dere er friske og tar gode forhåndsregler i en utfordrende tid. Norges Birøkterlag ber alle medlemmer, lokal- og fylkeslag om å følge råd fra nasjonale og lokale myndigheter for å hindre smittespredning. Nå er det viktig å stå samlet og ta vare på hverandre. Sekretariatet i Norges Birøkterlag følger myndighetenes anbefalinger og tiltak tett, slik at vi raskt kan finne gode løsninger for å gjøre hverdagen som birøkter litt lettere. Vi jobber hele tiden med å tilpasse oss den nye situasjonen som har oppstått, til det beste for våre medlemmer. Vi har per i dag ikke svar på alle problemstillinger som oppstår som følge av coronavirus-situasjonen, men jobber oss gjennom de ulike sakene steg for steg. Norbi.no og «nyheter» blir vår viktigste kanal fremover, for å sende ut relevant og nyttig informasjon til våre medlemmer.

Ta gjerne kontakt om du har noe på hjertet.

Med vennlig hilsen

Bjørn Dahle, Dagrun Rommen, Ole Auten, Åse Holen, Luis Cadahia-Lorenzo og Camilla Larsen

Brev til alle medlemmer 19. mars 2020

BeeB_Spørreskjema til alle medlemmer

Pressemelding Espeland smykker og samarbeid med Norges Birøkterlag 19. mars 2020

 

Avløsning ved sykdom

Våren er i anmarsj og en ny birøktersesong står for døren. Coronaviruset kan gi birøktere betydelige utfordringer når det gjelder å stelle og følge opp sine bifolk hvis de blir syke, er i karantene og lignende.

Sekretariatet i Norges Birøkterlag følger myndighetenes anbefalinger og tiltak tett, for raskt å kunne følge opp mht. birøktere. Vi jobber hele tiden for å tilpasse oss den nye situasjonen som har oppstått til det beste for våre medlemmer.

Lokallagene i Norges Birøkterlag spiller en viktig rolle i å hjelpe til med å finne aktuelle personer som kan bistå ved sykdom. Skulle man trenge hjelp til å stelle biene sine, og ikke få tak i en birøkter via eget lokallag, kan det være aktuelt å kontakte landbrukskontoret i kommunen man bor. De vil kunne hjelpe til med å finne fram til aktuelle avløsere som er med i landbrukets avløserordning.

Landbruksdirektoratets hjemmeside er det mye nyttig informasjon å finne om avløserordningen i landbruket. Her står det bla. hva som gjelder ved corona-smitte, hvem som kan søke om tilskudd ved sykdom og hvordan man søker. For å kunne søke om avløsertilskudd ved sykdom må man bl.a. være registrert som et foretak (ENK, ANS eller DA), være registrert i enhetsregisteret og drive jordbruksproduksjon.

 

 

 

Årsmøtene til Norges Birøkterlag og Honningcentralen vil ikke gjennomføres som planlagt pga. coronavirussituasjonen

Til alle påmeldte til årsmøtene i Norges Birøkterlag og Honningcentralen

For å hindre smittespredning, vil ikke årsmøtene foregå fysisk med oppmøte på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Styret i Norges Birøkterlag har sendt e-post til alle sine delegater med en alternativ plan for gjennomføring av årsmøtet. Ved eventuelle innspill til denne planen, ta kontakt med deres fylkesleder, som formidler dette videre til styreleder.

Honningcentralen vil i løpet av uken sende ut mer informasjon til sine andelseiere. Ved behov for kontakt, følg lenke: https://www.honning.no/kontakt.

 

 

 

Årsmøtene i Norges Birøkterlag – coronavirussituasjonen

Til alle påmeldte til Norges Birøkterlag sitt årsmøte,
For å hindre smittespredning i størst mulig grad, vil ikke årsmøtet arrangeres med fysisk oppmøte av alle delegater som planlagt.
Styret trenger å se på alternative løsninger for organisasjonen, og vil komme med mer informasjon over helgen i etterkant av nytt styremøte.

Les mer om coronaviruset og få svar på ofte stilte spørsmål om viruset og sykdommen i linkene under.

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

 

Kompetansekurs om bier – gjenstående sertifiseringsforedrag

Av hensyn til coronavirussituasjonen ser vi det som nødvendig å avlyse de gjenstående sertifiseringsforedragene. Vi vil imidlertid jobbe med å få til en midlertidig digital løsning som gjør at alle som trenger eller ønsker å delta på sertifiseringsforedraget vil få anledning til å høre foredraget via sin pc.

Det gjenstår å holde sertifiseringsforedrag i Østfold (26 mars), Aust-Agder (22 april), Vest-Agder (23 april), Nordland (10 og 11 juni) og Troms. Disse foredragene avlyses pga. smittesituasjonen.

Målet er å ha en midlertidig digital løsning på plass før påske.

Vi presiserer at foredraget er obligatorisk for de som sertifiserer seg for første gang, mens det er frivillig å delta for de som resertifiserer seg. Sekretariatet har også fått noen spredte henvendelser fra personer rundt i landet som av ulike grunner ikke har hatt mulighet til å delta på sertifiseringsforedraget der de bor. Disse vil også få anledning til å høre foredraget via sin pc.

Det er i dag sendt en e-mail med relevant informasjon til alle fylkesledere som vil formidle dette videre til sine lokallag. Det vil gis nærmere beskjed til fylkeslederne når foredraget er tilgjengelig på nettet. De vil også få annen relevant informasjon om praktisk gjennomføring.

Ved spørsmål og praktisk gjennomføring, kontakt din fylkesleder.